Het oorspronkelijk idee was om het boek op 10 april 2020 aan te bieden aan de achter-achterkleinzoon van Jeep; Jeep (Jelne) Posthumus. Helaas kan deze uitreiking en de bijhorende boekpresentatie niet doorgaan in verband met het Corona virus. Hoewel wij het erg jammer vinden dat de presentatie niet door kan gaan, begrijpen wij dit volkomen. Of de presentatie op een later tijdstip zal worden gehouden is nog niet bekend. 

 

Eenieder die een uitnodiging heeft ontvangen voor de presentatie en/of heeft meegeholpen bij de realisatie van het boek willen wij via deze weg hartelijk danken. Zonder alle hulp was het niet gelukt dit boek te schrijven. In het bijzonder willen wij Eppie Posthumus, de zoon van Jeep, bedanken voor de talloze anekdotes welke hij zich wist te herinneren en welke kleur hebben gegeven aan het boek.

 

We willen iedereen die interesse heeft getoond in het project daarvoor danken, en via deze weg de gelegenheid bieden het boek aan te schaffen.